Jet Ski - Madagascar
Jet Ski Bateau & Nautisme, Analakely
35 000 000 Ar