BAR - Madagascar
BAR Art & Artisanat, Toamasina
1 000 000 Ar
medaille or - Madagascar
medaille or Art & Artisanat, Mahamasina
100 000 000 Ar
Art Malagasy - Madagascar
Art Malagasy Art & Artisanat, Analakely
100 000 Ar