Jet Ski - Madagascar
Jet Ski Bateau & Nautisme, Toamasina
13 500 000 Ar
Argos 700 - Madagascar
Argos 700 Bateau & Nautisme, Fianarantsoa
15 000 000 Ar
Bateau  - Madagascar
Bateau Bateau & Nautisme, Nosy Be
43 200 000 Ar
Bateau   - Madagascar
Bateau Bateau & Nautisme, Antananarivo
40 000 000 Ar