Saab Aero 95 - Madagascar
Saab Aero 95 Voitures d'occasions, Mahajanga
30 000 000 Ar
Hyundai - Madagascar
Hyundai Voitures d'occasions, Mahajanga
96 000 000 Ar