BFV-SG
Nokia Lumia 820 - Madagascar
Nokia Lumia 820 Smartphones & Téléphones, Isoraka
390 000 Ar
Nokia 5000 - Madagascar
Nokia 5000 Smartphones & Téléphones, Antananarivo
45 000 Ar
Nokia Lumia 620 - Madagascar
Nokia Lumia 620 Smartphones & Téléphones, Antananarivo
150 000 Ar
Nokia C3 - Madagascar
Nokia C3 Smartphones & Téléphones, Antsiranana
200 000 Ar
Nokia Lumia 530 - Madagascar
Nokia Lumia 530 Smartphones & Téléphones, Tsaralalana
400 000 Ar
Nokia C3 - Madagascar
Nokia C3 Smartphones & Téléphones, Tsimbazaza
140 000 Ar