Bateau XMC24 - Madagascar
Bateau XMC24 Bateau & Nautisme, Toamasina
38 000 000 Ar
Jet Ski - Madagascar
Jet Ski Bateau & Nautisme, Toamasina
13 500 000 Ar
Seakart 280 - Madagascar
Seakart 280 Bateau & Nautisme, Toamasina
32 000 000 Ar