Honda 1995 - Madagascar
Honda 1995 Voitures, Antananarivo
4 800 000 Ar